SEMINAR O SAMOSPAŠAVANJU I ZBRINJAVANJU ZA SPELEOLOŠKE UDRUGE – KS HGSS

Komisija za speleospašavanje HGSS-a održala je 25. – 26. 5. seminar o samospašavanju i zbrinjavanju za speleološke udruge. Seminar je trajao subotu i nedjelju i održavao se u staroj postaji Sljemenske žičare. Iz SKOL-a su sudjelovali Julija Capjak, Ivor Perković, Filip Šarc i Marko Kovačević.

Na seminaru su prezentirane i uvježbavane sve tehnike potrebne za brzo spuštanje unesrećenog speleologa s užeta. Održana su predavanja KS HGSS o speleospašavanju. Predavanja su pružila dobar uvide speleolozima o simbiozi KS HGSS-a i KS HPS-a. Sudionici su dobili znanje o tijeku jedne akcija spašavanja sve od trenutka nesreće, samospašavanje, prve pomoći i konačno o speleospašavanju i transportu unesrećenog.

Na seminaru je veliki naglasak bio na detaljima koji život znače: pravilna duljina pupka, mala prva pomoć, ključ 13/17. pravilno ukopčavanje karabinera, jednokratna i višekratna prva pomoć i imanje jednokratnih i višekratnih astrofolija.

izvor slika: Komisija za speleospašavanje HGSS-a

Napisao: Marko Kovačević