O nama

Speleološki klub Ozren Lukić (SKOL) osnovan je 16. prosinca 2002. godine na inicijativu studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta koji su se ranije bavili speleologijom kao članovi drugih klubova. Glavni ciljevi Kluba su speleološka, geološka i hidrogeološka istraživanja i zaštita hrvatskog krša, te edukacija u zaštiti okoliša i prirode. Klub je ime dobio po Ozrenu Lukiću – Luki, istinskoj legendi hrvatske speleologije, koji je poginuo u Domovinskom ratu na Velebitu kao pripadnik Planinarske satnije Velebit. Po njemu je i nazvana najdublja jama Hrvatske – Lukina jama (-1431 m).

o nama_1

Klub je u početku djelovao kao studentska udruga na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu pa se članstvo pretežno sastoji od sadašnjih i bivših studenata geologije, rudarstva i naftnog rudarstva, no okupljamo i članove drugih struka. 2013. godine, Klub mijenja statut te postaje neprofitna udruga građana. Klub je danas član Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), a time i Komisije za speleologiju HPS-a  te Zagrebačkog speleološkog saveza (ZSS).

SKOL ima veliku podršku od strane Fakulteta koji povremeno angažira studente iz Kluba na projektima za čije je izvođenje djelomično potrebna speleološka oprema te iskustvo i znanje speleologa. Do sada smo za RGNF istraživali i topografski snimali nekoliko kaverni u rudnicima, što je predstavljalo ozbiljan doprinos izradi projekata sanacije tih dijelova rudnika. Uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te brojnih tvrtki iz sektora gospodarstva realizirano je nekoliko značajnijih projekata od kojih su najvažniji istraživanje onečišćenjem ugroženih speleoloških objekata ogulinskog područja (višegodišnji projekt 2004.-2007.) i podzemna geobaština otoka Brača (istraživačko-zaštitni projekt, realiziran 2009. godine). Uz to istraživali smo i snimali neke povijesne rudnike pa je tako u okviru zajedničkog projekta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Arheološkog odsjeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu, istraživan povijesni rudnik željeza u Kotlenicama na Malom Mosoru. Članovi Kluba često surađuju i s arheolozima. Istraživali smo nekoliko speleoloških objekata na području Like i Velebita kao suradnici na povijesno-arheološkim projektima Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta.

Osobito je uspješna i kontinuirana suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije (JU “Natura viva”). Speleološki klub Ozren Lukić inicijator je, nositelj, suradnik ili provoditelj većeg dijela programa u okviru niže navedenih projekata:

 • Akcijski plan zaštite ugroženih staništa u području ekološke mreže Slunjčica (2009. godina; SKOL je provodio speleološka, geološka i hidrogeološka istraživanja, istraživanja za katastar zagađivača i edukaciju stanovništva u zaštićenom području; nositelj je JU “Natura viva”)
 • Geološka poučna staza “Klek” (2009. godina; SKOL je idejni začetnik projekta i provodi geološka, geomorfološka i speleološka istraživanja na Kleku – dijelu planinskog masiva Velike Kapele; predložen je detaljni nacrt geološke poučne staze u zaštićenom području)
 • Plan upravljanja zaštićenim područjem Značajni krajobraz Klek (2010. godina; SKOL provodi hidrogeološka i speleološka istraživanja te za Plan upravljanja predlaže stručne sadržaje i akcijske planove iz područja speleologije, geologije i geomorfologije te hidrologije i hidrogeologije; nositelj projekta je JU “Natura viva”)
 • Plan upravljanja zaštićenim područjem Značajni krajobraz Slunjčica (2010. – 2012. godina; SKOL sudjeluje kao jedan od suradnika na projektu; nositelj je JU “Natura viva”)
 • Trajna zaštita špilje u kamenolomu Tounj (2010.-2011. godina; SKOL je idejni začetnik i jedan od suradnika na projektu; JU “Natura viva” je nositelj projekta)
 • Zaštita špilje u kamenolomu Tounj (SKOL je idejni začetnik i predviđen kao suradnik, dok je JU “Natura viva” aplikant projekta u pripremi; projekt će se prijaviti na natječaj u okviru sljedećeg IPA programa – prekogranična suradnja s Bosnom i Hercegovinom; predviđeno trajanje: 2011.-2013. god.)
 • Škola krša na Slunjčici (2011. godine SKOL predlaže edukativno-istraživački program za školsku i studentsku populaciju u zaštićenom području Slunjčica. Projekt se provodi uz potporu Javne ustanove „Natura viva“, Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske (MATRA KNIP program) i Rudarsko-naftno geološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.)
Škola Krša na Slunjčici (foto: Jakov Kalajžić)

U razdoblju od 2004. do 2008. godine, izdali smo 4 broja stručno-popularnog časopisa „Speleosfere“.

Naslovnice Speleosfera
Naslovnice Speleosfera

U samostalnoj organizaciji ili u organizaciji s drugim udrugama, SKOL je održao 18 speleoloških kampova i ekspedicija na području Republike Hrvatske, među kojima je nekoliko s međunarodnim sudjelovanjem:

 • Brač 2003
 • Brač 2004
 • Brač 2005
 • Srednji Velebit 2005
 • Debeljak 2006
 • Brač 2008
 • Brač 2009. (u organizaciji sa SO PD „Profunda“)
 • Spelikor 2010 (u organizaciji sa Speleološkim klubom „Ursus Spelaeus“)
 • Klementa 2011 (u organizaciji sa SO PD Dubovac i SK „Ursus Spelaeus“)
 • Srednji Velebit – Laktin vrh 2015
 • Srednji Velebit 2016
 • Tramuntana (Cres) 2016
 • Pepelarica – Srednji Velebit 2017
 • Srednji Velebit 2018
 • Srednji Velebit 2019
 • Srednji Velebit 2020
 • Srednji Velebit 2021
 • Srednji Velebit 2022
 1. godine SKOL uz pomoć RGN fakulteta organizira ekspediciju u Albaniji, prvu ekspediciju SKOL-a izvan granica Hrvatske.
Istraživanje jame Ščipi u Albaniji (autor: Vedran Jalžić)
Istraživanje jame Ščipi u Albaniji (autor: Vedran Jalžić)

Članovi Kluba sudjelovali su u istraživanju gotovo svih većih speleoloških objekata u Hrvatskoj (Lukina jama, jamski sustav Velebita, jamski sustav Crnopac, Munižaba,  Muda labudova, Jama kod Rašpora, ponor Pepelarica, Slovačka jama, jama Nedam,  Meduza, jama Olimp…)

Radi održavanja kvalitete stručnih aktivnosti, nastojimo kombinirati znanja stečena na fakultetu s onima koja prikupljamo u okviru speleološkog obrazovanja te se zato svake godine organiziraju speleoškole u kojima osposobljavamo nove speleologe. Speleoškola obično traje mjesec do dva, a sastoje se od predavanja i terenskih akcija na kojima polaznici škole savladavaju tehnike kretanja u speleološkim objektima, osnove topografskog snimanja, ponašanja u objektima i drugo. Po završetku škole polaznici polažu ispit i stječu naziv speleološki pripravnik, prvu od nekoliko speleoloških kategorija. Školovanje i ispiti održavaju se prema pravilima i standardima Hrvatskog speleološkog saveza, čiji je SKOL član od 2005. godine. Speleološka znanja usavršavaju se aktivnim djelovanjem u Klubu i sudjelovanjem na raznim seminarima i tečajevima koje redovito organiziraju Hrvatski speleološki savez, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Zagrebački speleološki savez, ali i druge udruge.

Do sada smo održali 14 speleoloških škola: 2003., 2004., 2008., 2009., 2010., 2013., 2014., 2015., 2016.,2017.,2018.,2019, 2021, 2022.

Terenska vježba sa prve speleološke škole (foto: Neven Šuica)
Terenska vježba sa prve speleološke škole (foto: Neven Šuica)

Klub je uključen u inicijativu Zagrebačkog speleološkog saveza „Čisto podzemlje“, čiji je cilj potaknuti dijalog o problemu deponija otpada u krškom podzemlju i zaustaviti bacanje otpada u podzemlje. U suradnji sa speleolozima iz drugih klubova uspješno je očišćeno nekoliko jama.

Članovi Kluba u akciji čišćenja Medjama (preuzeto sa: http://www.cistopodzemlje.info/ )
Članovi Kluba u akciji čišćenja Medjama
(preuzeto sa: http://www.cistopodzemlje.info/ )
Čišćenje jame Korčinke (preuzeto sa: http://www.cistopodzemlje.info/ )
Čišćenje jame Korčinke
(preuzeto sa: http://www.cistopodzemlje.info/ )

Iskusniji članovi Kluba također su i članovi Civilne zaštite te Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). 2011. godine dogovorom između Zagrebačkog speleološkog saveza (ZSS), Uredom za upravljanje u hitnim situacijama grada Zagreba (UHS) te Civilnom zaštitom grada Zagreba, članovi Kluba uključuju se u rad Specijalističkih postrojbi (SP) Civilne zaštite (CZ) grada Zagreba. 2012. godine, u sklopu SP CZ, članovi Kluba prošli su tečaj ITLS-a (International Trauma Life Support) te od onda sudjeluju i u vježbama civilne zaštite.

Članovi Kluba na potrojavanju SP CV grada Zagreba
Članovi Kluba na potrojavanju SP CV grada Zagreba

Statut kluba možete pogledati ovdje.

pišu: Valentina Kocijan i Roman Leopold