Akcija čišćenja Smrdljive jame smrti

U sklopu volonterske inicijative „Čisto podzemlje“ u subotu 25. rujna održana je akcija čišćenja Smrdljive jame smrti kod grada Vrbovsko, u Primorsko-goranskoj županiji. U akciji su sudjelovale članice i članovi SK Ozren Lukić i SU Estavela. Odvoz otpada je organizirao grad Vrbovsko.

Snimila: Matea Šmintić
Snimila: Nina Trinajstić

Ukupno je iz jame izvađeno otprilike 2 kubika otpada, ali još toliko je ostalo u jami. Većina otpada se sastojala od boca, ambalaže, šute itd.

Snimila: Julija Capjak
Snimila: Nina Trinajstić

Posebno smo se namučili kod izvlačenja stare peći.

Snimila: Matea Šmintić
Snimila: Nina Trinajstić

Jedna osoba ju je pratila i navigirala unutar jame dok je ostatak ekipe pomagao u samom izvlačenju jer je bila preteška i to je bio posao za sve. Bila je i preteška za jednostavno ubacivanje u kontejner pa je bilo lakše nagnuti kontejner kako bi peć samo gurnuli preko ruba.

Nakon peći sve je išlo glatko dok nismo naišli na MES. Do tad su među otpadom već bili metci, ali nakon nađene granate svi su izašli iz jame i čišćenje je bilo gotovo.

MES je fotografiran i označen u jami, te je obaviještena inicijativa „Čisto podzemlje“ kako bi se jama pravilno sanirala. Nažalost, jamu nismo uspjeli do kraja očistiti, ali bitnije je da smo svi u jednom komadu.

Snimila: Nina Trinajstić

Članak napisala Vanja Banfić Jevtović