Seminar o orijentaciji u speleologiji

Speleološki klub Ozren Lukić pred Komisijom za speleologiju HPS-a organizirao je Seminar o orijentaciji u speleologiji. Voditelj dvodnevnog seminara (30.11.-1.12.2019.) bio je instruktor speleologije Damir Janton. Predavanja i radionice održane su u prostorijama HGSS stanice Zagreb, a praktični zadaci i snalaženje u prirodi na obližnjim stazama i u šumi PP Medvednice.

Na seminaru je sudjelovalo ukupno 39 speleologa, od čega 12 predavača/demonstratora te 27 polaznika, iz devet speleoloških udruga (SK Ozren Lukić, SO Velebit, SO Željezničar, SU Kraševski zviri, SO Imber, SO Sv. Mihovil, Breganja, SK Had, SK Ursus spelaeus). Naši članovi prisustvovali su kao sudionici (7), predavači/demonstratori (5) i kao pomagači u logistici (2).

Speleolozima je pored poznavanja speleoloških tehnika, neophodno ne samo poznavanje osnova, nego vrlo dobro razumijevanje i primjena orijentacije u prirodi, od klasičnih tehnika do modernih. Komisija za speleologiju ukazala je na potrebu za dodatnom edukacijom članova speleološke zajednice o orijentaciji, stoga je odlučila organzirati prvi seminar te prirode. S obzirom na odaziv i raznolikost ljudi koji su se prijavili (od speleoloških pripravnika s malo iskustva do speleologa s višegodišnjim iskustvom) sigurno je za očekivati kako je ovaj seminar tek prvi u nizu.

Sudionici u prostorima stanice HGSS-a

Seminar je bio koncipiran tako da pokrije klasične tehnike, upotrebu mobilnih aplikacija za snalaženje na terenu i korištenje raznih softvera za uređivanje karata i podataka o speleološkim objektima. Osim što je bila objašnjena upotreba svega navedenog, kroz predavanja i radne zadatke, bila je pokrivena i pozadina istih. Naravno s ciljem da sudionici razumiju kako funkcioniraju softveri te spoznaju sve mogućnosti koje oni pružaju za lakše planiranje i provedbu speleoloških aktivnosti.

Predavanje Osnove kartografije i orijentacije

Edukacija je započela predavanjem o osnovama kartografije i orijentacije. Predavač je dao jasan pregled svih „dobrih starih“ tehnika snalaženja u prirodi te njihovo korištenje za brzo i lagano percipiranje prostora. Detaljno je opisao nekoliko različitih načina kako se smjestiti, odnosno pozicionirati u svakome trenutku i u prostoru i na karti. Osim što je pripremio uvod za uspješno rješavanje terenskih zadataka, podsjetio je sve sudionike da ne zaborave kako se orijentirati bez modernih pomagala jer uistinu nije sigurno osloniti se samo na uređaje koje ovise o baterijama i signalu. Nastavano je uslijedila vježba orijentacije pomoću kompasa i topografske karte, gdje su sudionici podijeljeni u male grupe kako bi se zajedno kretali po terenu rješavajući dobivene zadatke.

Vježba orijentacije i kartografije

Potom su predstavljene mobilne aplikacije Orux maps i Avenza maps. Objašnjavanje svake stavke aplikacijskih sučelja i postavaka sudionici su simultano pratili, vježbajući korištenje istih na svojim mobitelima. Kako u aplikaciju unijeti karte određenog područja, kako sačuvati putanje kretanja i mjesta od značaja speleolozima te kako te podatke prenijeti u osobna računala, samo su dio od brojnih mogućnosti koje su pokazane. Na kraju su naglašene prednosti i nedostaci svake aplikacije kako bi svatko znao odabrati kojom će se služiti s obzirom na svoje potrebe. Pored spomenutih aplikacija, bilo je riječi i o aplikacijama Mine Info i GeoCro. Obje su itekako korisne na neprohodnim i udaljenim područjima, koja su speleolozima učestale lokacije za istraživanja. Prva pokazuje označena minska područja u RH, a druga vrstu sijena na površini, njihove karakteristike te još mnogo drugih geoloških značajki.

Radionica o mobilnim aplikacijama za kartografiju

Nadalje je uslijedilo predavanje o GPS navigacijskom uređaju, a potom i terenska vježba s njegovim korištenjem. S obzirom da svako društvo posjeduje i redovito koristi razne modele GPS uređaja, dio vremena se upotrijebio za razumijevanje kako uopće ti uređaji rade, koje projekcije koriste, o čemu ovise te na što obratiti pozornost kako ne bi dolazilo do uobičajenih pogrešaka prilikom korištenja. Predavanje je bilo korisno svakome tko se ikada susreo s neadekvatno postavljenim postavkama u GPS-u i onima koji barataju s podacima spremljenim u različitim koordinatnim sustavima. U poslijepodnevnim satima, sudionici su opet podijeljeni u manje grupe gdje su prošli isti teren kao i ujutro, međutim ovaj put su koristili GPS navigacijski uređaj i mobilne aplikacije.

Predavanje o radu s GPS-om

Drugi dan seminara započeo je s predavanjem o orijentaciji u speleološkim objektima. Spomenuti su svi načini orijentacije u većim i komplesnijim objektima. Brojnim slikovitim primjerima različitih situacija na koje može naići svaki speleolog u jami ili špilji pokazali su kako i same karakteristike objekta mogu biti od pomoći pri pozicioniranju svoje lokacije unutar njega. Ukazana je i važnost precizne izrade speleoloških nacrta, kako bi svatko mogao dobiti usporedbom tlocrta i profila (i presjeka) točan dojam prostora.

Orijentacija u speleološkim objektima

Potom je započela radionica u softverima BaseCamp i QGIS. Rješavajući nekoliko pripremljenih zadataka, sudionici su naučili kako prebaciti podatke s GPS navigacijskog uređaja na osobno računalo i obrnuto, kako uređivati i klasificirati te podatke radi jednostavnijeg i preglednijeg korištenja i kako georeferencirati kartu. S posebnom pozornošću osvrnulo se na vrste datoteka (ekstenzija) koje služe za geopozicioniranje karata. Nastavno na ovu održana je i posljedna radionica na seminaru, o primjeni QGIS-a u pripremi speleoloških istraživanja. Naglasak je bio na stvaranju specijalističkih karata za područja koja se žele istražiti. U osnovi se radi o preklapanju topografske ili hrvatske osnovne karte (HOK) i geološke karte istog područja te kako istaknuti informacije potrebne speleolozima, a suvišne izostaviti. Ovom su prilikom sudionici pretraživali i georeferencirali karte, i koristili mnogobrojne softverske alate – sve u svrhu izrade karte čije značajke odgovaraju potrebama temeljitog istraživanja novog područja (rekognosciranja). Na kraju radionice svi su sudionici na svojim laptopima imali samostalno izrađenu kartu. Ovom prilikom svima je ukazano na što obratiti pozornost na geološkim i topografskim kartama kako bi bolje istražili teren i našli što više novih speleoloških objekata.

Radionica o programima za rad s kartama
Predavanje o primjeni QGIS-a u istraživanjima

Ovim seminarom obuhvaćeno je cijelo jedno istraživanje, od priprema karata za istraživanje, korištenja različitih GPS uređaja za orijentaciju, ali i spremanje podataka na terenu te prebacivanje svih tih podataka na osobna računala i načini njihovog objedinjavanja, analiziranja i prikazivanja. SKOL-ovcima je ovaj seminar bio koristan u nekoliko aspekata. Kako sudionicima u svrhu edukacije o tehnikama orijentacije i korištenja spomenutih softvera, tako i predavačima i demonstratorima u stjecanju iskustva u prijenosu znanja drugima.

SKOL se ovim putem zahvaljuje KS HPS-a na ukazanom povjerenju, sudionicima na sudjelovanju i svim predavačima i demonstratorima na uloženom trudu i vremenu.

Piše: Ana Kamenski