Seminar o opremanju speleoloških objekata (2015) Gajina pećina, Selište Drežničko 30.-31.5.2015.

U organizaciji Zagrebačkog speleološkog saveza uz pomoć Speleološkog društva Veles iz Rakovice,  tijekom vikenda 30.-31.5.2015. održan je seminar o opremnju speleoloških objekata. Lokacija seminara bila je stijena iznad Gajine pećine na kanjonu rijeke Korane u Selištu Drežničkom. Na seminaru su bila ukupno 32 sudionika iz 4 speleološke udruge. Spavanje je bilo organizirano u šatorima na livadi ispod stijene za vježbanje. Svim sudionicima bio je osiguran topli obrok u subotu navečer te doručak u nedjelju u obliku sendviča.

Prvi dan seminara sudionici su bili podijeljeni na dvije velike grupe za vježbanje, jedne namijenjene za početnike te jedna za napredne polaznike seminara. U početničkom programu vježba se odvijala na glavnoj stijeni gdje su polaznici pripremali opremu za opremanje te na stijeni postavljali karabinere i vezali čvorove na već gotova sidrišta. Kružno u grupama odvijala se i vježba tehnika spitanja te izrada samopodesivih sidrišta, garda čvora te gelendera. Ovisno o temi neposredno prije vježbi održana su i kratka teorijska predavanja. Napredni tečaj odvijao se na suprotnoj strani obale na stijeni iznad rijeke gdje su polaznici sami postavljali sidrišta koristeći bušilice. Na stijeni se vježbala izrada devijatora, prirodnih sidrišta, međusidrišta (dvostrukih, Y), gelendera i prečnica.

Drugi dan nakon doručka grupe koje nisu stigle obaviti program prvi dan su ga odradile do podneva, a nakon toga svi su polaznici zajedno uz nadzor instruktora izrađivali Tirolsku prečnicu, vježbali sisteme kolotura i Sv.Bernarda te se ponovila vježba izrade samopodesivih sidrišta. Po završetku praktičnog dijela seminara odrađena je i kraća diskusija o raznim situacijama u opremanju speleoloških objekata te je naglašena važnost i odgovornost same tehnike opremanja kao jednog od uvjeta za sigurno bavljenje speleološkim istraživanjem.

Od 32 sudionika, 8 je bilo instruktora i demonstratora, 11 polaznika naprednog tečaja te 12 polaznika početničkog tečaja uz jednog gosta. Voditelji seminara bili su Damir Janton i Kristijan Hmura. Zahvaljujemo na velikoj logističkoj pomoći Speleološkom društvu Veles iz Rakovice, Zagrebačkom speleološkom savezu te svim polaznicima i instruktorima.

INSTRUKTORI I DEMONSTRATORI:

Marko Budić, Stipe Tutiš, Dalibor Kušić, Kristijan Hmura (SO Željezničar), Jakov Kalajžić, Neven Korač, Damir Janton (SK Ozren Lukić), Marijan Sutlović (SO Velebit)

POLAZNICI NAPREDNOG TEČAJA:

Danijel Malenica, Andrej Plevnik, Nikola Hanžek (SO Željezničar), Velimir Ivačić, Marko Ljubešić (SK Ozren Lukić), Marjan Prpić, Stjepan Dubac, Nenad Suvajac, Edo Vričić, Tea Selaković, Tanja Šinko (SO Velebit)

POLAZNICI POČETNIČKOG TEČAJA I GOSTI:

Anja Jarić, Marko Horvatić, Filip Markanjević (SO Željezničar), Ana Kamenski, Valentina Kocijan, Dino Dadić (SK Ozren Lukić), Darko Španja, Marko Ličko, Tibor Bali, Marta Bošnjaković, Luana Lojić (SO Velebit), Andrej Nikles, Ivana Zaharija (SU Pula)