Vikend na Plitvicama vol.6

U petak 11. rujna krenuli smo iz Zagreba prema dolini rijeke Gacke gdje smo odlučili prespavati kako bi u subotu bili bliže ciljanom području istraživanja. Na put je krenulo sedam članova Kluba (Velimir Ivačić, Damir Janton, Zvonimir Penava, Ivor Perković, Darko Rubić, Dora Šercar, Nina Trinajstić) uz jednog člana SU Međimurje (Ilija Jurak) i jednu gošću (Martina Ditrih). Cilj ove vikend akcije bio je obići preostale LIDAR lokacije unutar granica NP Plitvička jezera.

jutro na Gacki foto: D. Janton

U subotu smo se podijelili u četiri ekipe, Velimir i Ilija su istražili i nacrtali jamu izvan granica parka koja je pronađena na terenu sredinom kolovoza. Darko, Dora i Martina istražili su i nacrtali jamu radnog naziva SKOL 9 unutar granica parka koja je pronađena još u lipnju, nakon toga su obišli dvije LIDAR lokacije za koje je ustanovljeno da nisu objekti no u blizini su pronašli jednu novu jamu. Ivor i Damir išli su provjeriti dvije LIDAR lokacije od kojih je jedna jama koja je odmah istražena i nacrtana dok je za drugu ustanovljeno da nije objekt, no u blizini su pronašli jamski otvor koji su također istražili i nacrtali. Nina i Zvonimir su nakon istraženog LIDAR objekta rekognoscirali te odradili još jedan objekt van granica parka. Na kraju dana su se okupili svi sudionici terena te prema povratku na cestu pronašli još jedan objekt koji je na brzinu nacrtan.

Pippinova jama foto: I. Perković

Nedjelju smo iskoristili za istraživanje objekata u blizini našeg sektora ali van granica nacionalnog parka. Darko, Ilija i Dora istražili su i nacrtali jamu koja je pronađena dan ranije, Nina i Zvonimir istražili su špilju sa jamskim ulazom dok su Velimir i Ivor istražili i nacrtali jamu do cca 65 metara dubine te ostali bez užeta u vertikali s perspektivom za još veću dubinu. Oko 18 h okupili smo se kod vozila te se zaputili u Slunj na zasluženu pivu te nakon toga u kasnim večernjim satima došli u Zagreb. Ukupno je tijekom vikenda istraženo 10 novih speleoloških objekata, od kojih pet unutar a pet van granica nacionalnog parka.

raspremanje jame foto: V. Ivačić

SKOL je u 6 vikend akcija obišao svih 17 LIDAR lokacija na svom sektoru u nacionalnom parku te je od toga ustanovljeno i istraženo 12 speleoloških objekata. Uz njih pronađeno je i istraženo još 11 speleoloških objekata s čime smo došli do 23 istražena objekta na svom dijelu nacionalnog parka. Uz njih, istražili smo i nacrtali još pet speleoloških objekata u blizini našeg sektora ali van granica nacionalnog parka. Teren je vrlo perspektivan za još koje vikend istraživanje no daljina pristupa (dugi i teško prolazni makadami) i teška prohodnost terena otežavaju realizaciju naših planova.

NAPISAO: Damir Janton

upitnik foto: I. Perković