Postavljanje petrijevih zdjelica za uzorkovanje u jami Čampari (foto: Denis Saganić)