Biološka i geološka uzorkovanja u jami Frižider (foto: Karmen Jakovina)