Morska peć kao jedna od točaka na “Evinom super izletu” (foto: Julija Capjak Kovačević)