Bjeloglavi supovovi koji su trenutno na brizi djelatnika Centra i Javne ustanova “Priroda” (foto: Karmen Jakovina)