Izložba o jami Čampari (foto: Julija Capjak Kovačević)