Razgled stalnog postava o bjeloglavim supovima (foto: Julija Capjak Kovačević)