Speleološka ekipa ispred Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli (foto: Nina Trinajstić)