Uzimanje uzoraka na donjim etažama jame Čampari (foto: Denis Saganić)