Svečana skupština SKOL-a

Poštovani,

pozivamo vas na svečanu skupštinu povodom 15 godina osnutka speleološkog kluba Ozren
Lukić,
koja će se održati u predavaonici „INA” (VP 02, ex. P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog
fakulteta, Pierottijeva 6, u
petak, 12. siječnja 2018. s početkom u 19:00 sati.

Dnevni red:
1. Izbor Radnog predsjedništva
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja Zapisnika
3. Utvrđivanje kvoruma Skupštine u svrhu utvrđivanja pravovaljanosti odluka
4. Čitanje izvješća za 2017. i godišnjeg plana za 2018. godinu
5. Predavanje o 15 godina rada Kluba
6. Razno
U Zagrebu, 28. prosinca 2017. godine


S poštovanjem,

Velimir Ivačić
Predsjednik SK Ozren Lukić