Stariji kampovi gdje smo aktivno sudjelovali

BIOSPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SKLOPU EKSPEDICIJE
“RAKOVICA 2002”

Od vodene faune kralježnjaka duž cijelog sustava nalazimo pijurke, male brkate ribice koje često susrećemo u podzemnim vodama. Na samom ulazu u Panjkovu špilju utvrdili smo malu populaciju vodenjaka (Triturus ). U podzemnoj se vodi razvijaju i ličinke tulara (Trichoptera ). Utvrđene su barem dvije vrste, od kojih je jedna do sada nezabilježena za podzemne objekte u Hrvatskoj, a odrasli kukci, iako ne pokazuju nikakve prilagodbe na podzemne uvjete, nadeni su vrlo duboko u špilji. Naišli smo i na vodene kornjaše iz obitelji obrubljenaka (Dytiscidae) koje ponorna voda donosi u podzemne kanale te se očito dobro snalaze i u vječnom mraku.
Posebno su nas iznenadila vretenca (Odonata), inače vanjski kukci, čije se ličinke razvijaju u podzemnim vodama Panjkovog ponora, a odrasli kukci izlaze i penju se uz zasigane podzemne špiljske kanale. Dublje u špilji nalazimo prave špiljske organizme. Najbrojniji su račići. Iz grupe rakušaca (Amphipoda) našli smo čak četiri vrste podzemnih stanovnika, većinom iz roda Niphargus. Prilikom istraživanja Toplog kanala u kojem se nalazi izvor hipotermalne vode iznenadile su nas kolonije jednakonožnih račića iz roda Monolistra u Toplom kanalu u kojem izvire hipotermalni izvor. U grupama od 50-100 primjeraka, što do sada nije za bilježeno, držali su se za sigastu prevlaku preko koje je tekla voda temperature 15°C što je vrlo toplo za podzemlje Korduna. l nama je to predstavljalo olakšanje i užitak nakon prođenih kilometara podzemnih kanala u kojima je temperatura vode jedva 1°C. U nanosima pijeska i sitnog šljunka sakupljene su brojne kućice podzemnih pužića, a pod kamenjem su nadeni i živi primjerci među kojima se posebno ističu puževi iz roda Ancylus slični priljepcima.

piše: Roman Ozimec, HBSD

SPELEOLOŠKI KAMP
“CETINA 2004”

Nakon našeg najvećeg ovogodišnjeg ostvarenja (Speleološka ekspedicija «Brač 2004.» ), na povratku u Zagreb dio se naših članova odvažio nastaviti speleološka istraživanja. Ekipu su činili Marina Trpčić, Neven Šuica, Dinko Gromes, Jadran Lindić i Jasmina Osterman (SKUS). U Kninu su ih dočekali Branko Jalžić i Vladimir Lindić te ih odvezli do mjesta logora koji se nalazio na jednom od izvora Cetine, Vukovića vrilu, samo nekoliko kilometara zračne linije od Vrlike. Organizator kampa bio je SO HPD «Željezničar», a vođa Branko Jalžić . Kamp je trajao od 15. do 23. kolovoza 2004. U njoj su sudjelovali speleolozi iz sljedećih udruga i odsjeka RH: SOŽ, SOO, SKUS, SKOL, SOK, HBSD, SUE, HSRD i DDISKF. Prisustvovala je i skupina speleoronilaca iz Italije i Švicarske koja je ronila u izvoru Glavaš. Speleoronilac Luigi Casatti uronio je do dubine -109 m i dužine od 140 m. Došao je do suženja gdje zbog veličine opreme nije mogao dalje proći. Ronjenje se u tom izvoru može nastaviti jer se nakon suženja nalazi širi prostor.

piše: Jadran Lindić, SKOL

SUDJELOVANJE SKOL-OVACA NA KAMPU
“CETINA 2005”

Kamp «Cetina 2006» počeo je 20. kolovoza i trajao do 27. kolovoza. Kao i ranijih godina bazni logor je smješten uz mlinicu na Vukovića vrilu, otprilike 5 km od mjesta Civljane. U sedmodnevnim istraživačkim akcijama sudjelovali su članovi četiriju speleoloških organizacija: SO HPD “Željezničar” (Zagreb), SU “Estavela” (Kastav), Hrvatskog biospeleološkog društva (Zagreb) i SK “Ozren Lukić” (Zagreb).
Ekipa speleoronilaca je obavila nekoliko urana u špiljama Kotluši i Gospodskoj te je istraživanjem potopljenih kanala utvrđena veza s već poznatim dijelovima u obje špilje. U jednoj i drugoj obavljeno je topografsko snimanje dijela kanala iza sifona, no otvorene su i nove perspektive za mlađe i motivirane speleoronioce. Stručni članovi ekipe (HBSD) istraživali su i prikupljali biospeleološki materijal. Ponovljeno je topografsko snimanje dijelova starih i poznatih objekata, a pronađene su i nove jame i špilje . Svi posjećeni objekti su fotografski snimljeni, a locirani objekti su rekognoscirani i obilježeni te se njihovo istraživanje planira u kolovozu 2007. godine. Ostvarena je veoma dobra suradnja s ustanovom Grad Vrlika, tamošnjom Komunalnom službom te stanovnicima Vrlike, Kijeva, Civljana i Ježevića . Tijekom kampa vremenske prilike nisu bile baš povoljne tako da su neki objekti ostali neistraženi. Objekti koji se nalaze na minski sumnjivom području također nisu istraživani. Zahvaljujući prije spomenutim kontaktima i rekognosciranju terena nakon kampa raspolažemo s novim podacima o speleološkim objektima na području planine Dinare, uz Cetinska polje te u širem području Svilaje na potezu Vrlika – Otišić – Maljkovo. Na ovoj akciji je sudjelovalo dvadesetak speleologa i gostiju.

piše: Marina Trpčić