Speleološka istraživanja SK Ozren Lukić na području Špehara u općini Bosiljevo_Pletikosić Nikola, Janton Damir