Speleološka ekspedicija ‘Srednji Velebit 2021’

Speleološki klub Ozren Lukić održao je speleološku ekspediciju Srednji Velebit u trajanju od 9 dana od 31.7. do 8.8.2021. godine s mjestom kampa na području Kalanjeve ruje. Na ekspediciji je ukupno sudjelovalo 46 ljudi iz 10 različitih organizacija, odnosno speleoloških udruga i stanica GSS-a.

Još u petak 30.7. trojica SKOL-ovaca i mladi Pavle, stigli su na mjesto kampa da vide je’l sve pod kontrolom. Nakon kratkog čišćenja smeća, društvo je posegnulo za pićem i proste riječi su se orile Velebitom. U kasnim satima, istog dana u kamp je stiglo društvo iz Dubrovnika.

druženje u kampu
foto: Nina Trinajstić

U subotu 31.7. službeno je počela ekspedicija. Dan je protekao u plodonosnom rekognosciranju s pronađenih 6 novih objekata, posjetu ponoru Pepelarica i uređenu kampa. U ponoru Pepelarica tog je dana istraženo novih 50 metara. Tokom dana u kamp je došla većina SKOL-ovaca, pa smo tako konačno postali najbrojniji, što se je i održalo do kraja kampa. U večernjem druženju pokrenuta je inicijativa „ČU-ČU“, koja se je također održala do kraja kampa.

1.8., neradna nedjelja. Jedna ekipa odlazi u Pepelaricu, ostali rade nove rupe. Odrađeno je ukupno 7 novih objekata. 1 konkretniji objekt, ujedno i ponor unio je dosta zanimljivosti u daljnji tijek događaja. Ponor prozvan: Stratiše dubine je oko 130 metara, izuzetno kršljiv, s porušenim drvećem na ulazu u objekt. Duž cijele vertikale, a naročito na dnu jame nalaze se ljudske kosti upitnog podrijetla. Isti dan kontaktirana je policija. Osim novih objekata, ekipa (ugl. Dubrovčanki) u Pepelarici dolazi do dna i vraća se s vijestima o „prekrasnom“ sifonu na dnu.

opremanje vertikale u Pepelarici na -230m
foto: Anita Trojanović

Ponedjeljak donosi nove priče.  4 ekipe rade nove objekte. U kratko: do kraja su odrađena 2 objekta od strane 1 ekipe, druga ekipa nije pronašla svoj objekt (JAMA 2), dok ostale dvije ekipe upadaju u nove potencijalne „stotke“. Prilikom istraživanja „stotica“, prazni hod je iskorišten za rekognosciranje te se nađena 2 nova objekta. Nakon povratka ekipa u kamp, gospodin voditelj je bio na mukama o raspoređivanju cca 40ak ljudi za sljedeći dan, al to je njegov problem.

3.8. donosi nastavak istraživanja u 2 potencijalne „stotke“, što se je i pokazalo točnim. Jame dobivaju prekrasne nazive: Veliki Seronja 139 metara i Na platou ćuprija 116 metara dubine. Uz to na području „platoa“ istražena su 2 nova objekta i pronađena još 2, a na području oko spomen ploče u Jadovnom istražena su još 3 nova objekta. Ukupno 7 novih rupa. U kamp dolazi policija, razlog je ponor Stratiše. U kampu nije bilo „ekipe za očevid“, pa su se najavili za drugi dan.

ulaz u jamu Veliki seronja (-139m)

Srijeda 4.8. dočekalo nas je kišno jutro. Dan je bio rezerviran za masovni egzodus. Kamp je napustilo 12 ljudi. Dva iskusna člana SKOL-a povela su manje iskusne ljude u ponor Pepelarica, dio do dna na 350 metara, dio do cca 150 metara dubine. Od istraživanja odrađena je akcija „JAMA 2“ koje je pokazala potencijal za novu „stotku“, no zahtijevala je malo proširivanja na dnu. U podnevnim satima, evo opet policije, ovaj puta se sve riješilo.

dvorana u ponoru Pepelarica na -50m
foto: Nina Trinajstić

5.8. opet malo kišice ujutro. Planovi su bili sljedeći: proširivanje u JAMA 2, istraživanje novog objekta prema Crnim gredama i rekognosciranje. U JAMA 2 se proširivalo koliko se je išlo, ali jama nažalost nije dosegla 100 m dubine, novi objekt je istražen i odrađen, regonosciranje – nije nađeno ništa.

Petak 6.8. treba odraditi sve jame na lageru!!! Opet odlazak ekipe u Pepelaricu, ovaj puta je razlog skupljanje faune. Jedna veća ekipa odlazi na područje „platoa“, druga ekipa radi jamu u blizini kampa, dok jaki dečki idu podno vrha Šatorina u  akciju proširivanja već od prije poznatog objekta. „Plato“ je dao 2 nova objekta, napravljena je i špilja u blizini kampa. Mineri su probili suženje, no jama je „stala“ nakon 20 metara.

jama na Platou 4
foto: Nina Trinajstić

Defakto zadnji dan ekspedicije, subota 7.8. Planovi su bili photo session u Pepelarici i odraditi preostale objekte na području Mrajinovice. Ekipa je fotografirala i snimala Pepelaricu, okolno područje i kamp. Od potencijalnih objekata na Mrajinovici, samo je 1 pravi speleološki objekt koji je i odrađen. Uz istraživačke akcije, uslijedilo je spremanje kampa, opreme, kuhinje itd.

Nedjelja 8.8. u kampu samo SKOL-ovci. Mjesto Kalanjeve ruje napustili smo u podnevnim satima, u Gospiću smo se napapali, a pranje opreme i kupanac odradili na rijeci Lici u blizini Perušića.

brojanje i pospremanje opreme
foto: Damir Janton

Na ekspediciji su ukupno istražena i topografski snimljena 22 nova speleološka objekta te je topografski snimljeno cca 50 novih metara u ponoru Pepelarica. Od novih objekata, 3 su jame dublje od 100 metara, Veliki Seronja (-139 m), Ponor Stratište (-130 m) i Na platou ćuprija (-116 m). Sve to uz jako dobru zabavu, ugodnu atmosferu i gostoljubivo domaćinstvo super uigranih SKOL-ovaca. Veliko hvala svima na sudjelovanju i angažmanu u istraživanjima i funkcioniranju ekspedicije. Također hvala svim sponzorima i donatorima, Komisiji za speleologiju HPS-a, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Jama – Grotta Baredine, Domeko d.o.o., Nico Dichtung solutions, inicijativi Čisto podzemlje, Carlsberg Croatia, Zmajskoj pivovari, Pivovari Medvedgrad, Luftbremzer GIN Distillery, OPG Niko Kovačević, Intrata, OPG Anđela Bokarica koji su nam uvelike pomogli.

Do sljedeće ekspedicije… ČU-ČU!!

Autor teksta: Velimir Ivačić