Speleološka ekspedicija ‘Srednji Velebit 2018’

Poštovani,
kao što je najavljeno u prvom pozivu, Speleološki klub Ozren Lukić u sklopu aktivnosti Komisije za speleologiju HPS-a i Zagrebačkog speleološkog saveza organizirat će speleološku ekspediciju ‘Srednji Velebit 2018’ na području parka prirode Velebit u terminu :
Trajanje ekspedicije: 28.7..-05.08.2018.

Drugi poziv u PDF-u

Plan ovogodišnjih istraživanja vezan je za nastavak prošlogodišnjih istraživanja na tom području. Glavni cilj ekspedicije biti će nastavak istraživanja u ponoru na Grginom bregu (-109m) i ponoru u Kalanjevoj ruji (-46m). Također, cilj je i rekognoscirati veliki dio područja te istražiti i topografski snimiti pronađene speleološke objekte. Uz speleološka istraživanja nastavilo bi se i sa
biospeleološkim, te geološkim i hidrogeološkim istraživanjima. Cilj je i sva istraživanja unutar i izvan objekata fotodokumentirati.
Istraživački kamp bit će smješten u blizini šumarske kuće na Kalanjevoj ruji,važna je napomena da se autom može doću u sami kamp.

Kako do kampa? (vidi kartu ispod)

Najbrži i najlakši put je od Gospića cestom u smjeru Baških Oštarija i Karlobaga. Nekoliko kilometara nakon izlaza iz Gospića skrenuti desno gdje tabla pokazuje prema selu Jadovno. Kad se prođe selo Jadovno makadamom se prvo prođe kraj velikog spomenika (s desne strane ceste), nakon spomenika još 20-30min vožnje vrlo dobrim makadamom do šumarske kuće na Kalanjevoj ruji (kuća se nalazi odmah pored ceste, s desne strane) (Jadovno – Kalanjeva ruja 14km). Alternativni pravci su preko Baških Oštarija/Dabarske kose (18km), te iz smjera Štirovače (30km). Makadam iz smjera Baških Oštarija u najboljem je stanju.

KOTIZACIJA: 30kn/dan ili 200kn cijeli kamp
U kotizaciju su uključeni večernji topli obroci te doručak i hrana za terene. Posebne želje u vidu prehrane i pića ispunjavajte sami . U kampu nema pitke vode te će se na dnevnoj bazi autom dopremati sa najbližih izvora, stoga preporuka da i sami ponesete ponešto vode.

Prijave i sva pitanja šaljite na:
Voditelj ekspedicije:
Damir Janton
damirjanton@gmail.com
091/592 22 17