Speleološka ekspedicija ‘Srednji Velebit 2018’

Speleološki klub Ozren Lukić i ove je godine nastavio sa sustavnim istraživanjima na području srednjeg Velebita. Ove je godine, kao i na predhodnoj ekspediciji ‘Ponor Pepelarica – Srednji Velebit 2017’ kamp postavljen na području Kalanjeve ruje s ciljem nastavka istraživanja tog područja. Istraživanja iz 2017. ostvarila su glavni cilj ekspedicije, topografsko snimanje ponora Pepelarica (-347m) , no uz nju ostalo je još nedovršenog posla s istraživanjem ostalih objekata na tom području.

Glavni cilj ovogodišnje ekspedicije bilo je nastavak istraživanja u ponoru na Grginom bregu (-109m) istraživanom od strane DISKF-a još 1982. godine. Osim ponora, od prošle godine ostalo je dosta pronađenih objekata za koje se nije našlo vremena za istražiti ih. Članovi SKOL-a ovogodišnju sezonu istraživanja na Velebitu otvorili su za produženi vikend od 27.4.-1.5.2018. U tom je vikendu sudjelovalo 11 članova kluba uz pomoć kolega iz SO Željezničara i SO Đula-Medvedica.

Tijekom tog vikenda, istraženo je i topografski snimljeno pet speleoloških objekata, pronađenih još na rekognosciranju  u jesen 2016. godine. Od novo istraženih objekata valja istaknuti jamu Crni Knež Uruk-Hai gdje se u trodnevnom istraživanju došlo do 51 dubine uz zahtjevno istraživanje razgranatih kanala i suženja, te jamu Grabnicu u kojoj se penjanjem dosegla točka viša od najniže točke ulaza u objekt. Prije ljetne ekspedicije, dva su člana kluba provela tri dana od 31.5.-2.6.2018. na istome području s ciljem pronalaska novih objekata. Rezultat je bio pronalazak 7 novih speleoloških objekata, od kojih je jedan tom prilikom istražen i nacrtan.

novopronađena špilja – foto: Damir Janton
jama Grabnica – foto: Tomislav Kurečić

Sama ekspedicija odvijala se u periodu od 28.7. do 5.8. te je u 9 dana na Velebitu kroz kamp prošlo 32 ljudi iz 6 speleoloških udruga (SK Ozren Lukić, HBSD, SO Velebit, SD Đula-Medvedica, SD Istra, SO Sniježnica).

ekipa na kampu – foto: Velimir Ivačić

Prilikom tih devet dana istraženo je ukupno 9 speleoloških objekata, 7 od njih spadaju u novoistražene. Objekt koji je bio glavni cilj kampa, ponor na Grginom bregu uzeo je najviše vremena, no rezultiralo je kompletnim novim nacrtom te istraživanjem dvije do sada ne istaržene vertikale, čime je duljina objekta znatno porasla u odnosu na dosadašnju. Od ostalih jama vrijedno je spomenuti jamu na Kurozebu (-84 m dubine) , koja ima perspektivu za daljnje istraživanje. Uz speleološka istraživanja provedena su i geološka, hidrogeološka, meteorološka i biospeleološka istraživanja uz popratnu fotodokumentaciju.

ulaz jame na Kurozebu – foto: Damir Janton

I ove je godine ekspedicija bila podpomognuta od raznih donatora i sponzora pa ovim putem zahvaljujemo: Komisija za speleologiju HPS-a, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Novoline Daruvar d.o.o., Jama Baredine, Red Bull Adria.

PIŠE: Damir Janton