Škola krša

Škola krša na Slunjčici trajala je od svibnja 2011. do svibnja 2012. Glavni ciljevi projekta bili su edukacija mlade populacije o prirodnim vrijednostima osjetljivih područja u kršu Hrvatske, te senzibilizacija mladih za očuvanje prirode krša i aktivno uključivanje u zaštitu takvih područja i svih pripadajučih prirodnih vrijednosti.
Edukacija u okviru ŠKOLE U KRŠU obuhvaćala je 4 programska područja:
1. ZAŠTITA PRIRODE
2. GEOLOGIJA KRŠA
3. HIDROGEOLOGIJA KRŠA
4. SPELEOLOGIJA

Uz samo edukaciju tu su i brojne druge aktivnosti u okviru projekta poput:
• radionice i okrugli stolovi za članove radne skupine na projektu, s ciljem razvoja i usavršavanja izvanškolskog programa Škole krša na Slunjĉici
• priprema radnih materijala za 1. fazu projekta (pilot program) / RADNE BILJEŽNICE i priloga, ispitnih pitanja, anketa i diploma
• priprema radnih materijala za 2. i 3. fazu projekta / RADNIH PRIRUČNIKA, „šalabahtera“ i ostalih priloga za polaznike Škole;
• priprema i umnožavanje protokola za monitoring (u suradnji s JU)

ZAKLJUČCI PROJEKTA:

•RADI LAKŠEG SNALAŽENJA I BOLJEG PAMĆENJA POLAZNICI ŠKOLE KORISTE SE ILUSTRIRANIM RADNIM BILJEŽNICAMA i PRIPREMLJENIM PRILOZIMA
•PO ZAVRŠETKU PROGRAMA UĈENICI / STUDENTI PROLAZE KRATKI TEST PROVJERE STEĈENIH ZNANJA i ispunjavaju anketni listić
•DOSADAŠNJE REAKCIJE NA PROGRAM, ODAZIV ŠKOLA I VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA SMATRAJU SE POVOLJNIMA I OČEKUJE SE NESMETAN RAZVOJ PROGRAMA U PREDSTOJEĆIM FAZAMA