Seminar tehnika samospašavanja u speleologiji

Piše: Paula Šimunčić

13. i 14. svibnja održan je Seminar o tehnikama samospašavanja za speleološke udruge. Seminar je u proveden u organizaciji Komisije za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja predvođene našim članom i gorskim spašavateljem Romanom Leopoldom.

Seminar je bio usmjeren na praktično uvježbavanje tehnika samospašavanja prilikom kojih su se polaznici susreli s načinima pristupanja unesrećenom speleologu na užetu i njegovu zbrinjavanju, a imali su se prilike i okušati  u simulaciji spašavanja unesrećene osobe u speleološkom objektu. Uz praktični dio polaznici su imali prilike slušati predavanja o organizaciji akcije speleospašavanja, zbrinjavanju unesrećenog unutar speleološkog objekata i o provedenim  speleospašavanjima u Hrvatskoj i svijetu.

Na seminaru koje je održano na vježbalištu HGSS Stanice Zagreb („Žica“) priliku za savladavanje novih vještina i zbrinjavanju unesrećenog imali su i članovi SKOL-a. Polaznike se tijekom seminara upoznalo i uputilo kako mogu pomoći i olakšati HGSS-u u akcijama spašavanja; počevši od zbrinjavanja unesrećene osobe, davanja kvalitetne dojave o nesreći, pripreme nacrta objekta – u kojem se dogodila nesreća, pomoć u transportu nosila i sl. Naučena znanja i vještine članovi će nastojati prenijeti na ostale članove kluba za opću sigurnost i zadovoljstvo.