7.-Predavanje-i-radionica-o-primjeni-QGIS-a-u-organizaciji-speleoloških-istraživanja-i-rekognosciranju