6.-Predavanje-i-radionica-o-programima-za-rad-s-kartama-i-GPS-om-naglasak-na-QGIS