Fotografija 1. Predavanje Osnove kartografije i orijentacije (foto: Damir Janton)