Seminar o orijentaciji u speleologiji

Piše: Karla Štiberc

Tijekom vikenda 4.-5.12.2021. u prostorijama HGSS stanice Zagreb (Žica) održan je Seminar o orijentaciji u speleologiji u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD „Željezničar“ i Komisije za speleologiju HPS-a.
Voditelj seminara bio je Josip Dadić. Polaznici seminara došli su iz raznih dijelova Hrvatske pa čak i šire, a polaznice iz SKOL-a bile su Lana Kekelj, Paula Šimunčić i Karla Štiberc. Iz SKOL-a su još sudjelovali Marko Kovačević kao jedan od voditelja grupa na praktičnom dijelu seminara a u nedjeljiu nas je posjetio i Damir Janton koji je održao predavanje o orijentaciji u speleološkim objektima.

SKOL-ove polaznice seminara
foto: D. Janton

Okupili smo se u subotu oko 8:30 te nakon jutarnje kave krenuli s predstavljanjem plana seminara i prvim predavanjem o osnovama kartografije i orijentacije. Nakon kraćeg predavanja slijedila je duža
praktična vježba u šumi u okolici Žice tijekom koje smo u manjim timovima trebali pronaći šest sakrivenih točaka koristeći samo kartu i kompas. Nakon uspješno odrađene vježbe orijentacije uslijedio je ručak, a zatim popodnevna predavanja o korištenju globalnih navigacijskih satelitskih sustava i mobilnih aplikacija za kartografiju. Upoznali smo se s njihovim osnovnim postavkama i korištenjem te u večernjim satima napravili praktičnu vježbu. Ostatak večeri bio je posvećen ugodnom druženju i kratkom noćenju. U nedjelju je održano predavanje o orijentaciji u speleološkim objektima i predavanje s vježbom o primjeni GIS-a u radu s kartama i organizaciji speleološkog istraživanja. Seminar je završio u nedjelju oko 13 sati.

Predavanja i radionica iz GIS-a
foto: D. Janton

Glavni cilj seminara, koji je uspješno i postignut, bio je upoznati polaznike s osnovama orijentacije i kartografije, radom s GPS uređajima, te mobilnim aplikacijama i softverima vezanim za kartografiju. Zahvaljujemo Speleološkom odsjeku HPD-a „Željezničar“ i Komisiji za speleologiju HPS-a na organizaciji seminara, našem SKOL-u na posudbi kompasa i GPS-a te svim predavačima na prijenosu znanja i iskustva.

predavanje o orijentaciji u speleološkim objektima
foto: J. Dadić