Seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata

U organizaciji Speleološke udruge “Estavela”, tijekom 1. – 2. 6. 2019. , održan je seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata.

Članice SKOL-a (Julija Capjak, Ana Kamenski, Nikolina Kuharić i Natalija Sudar) sudjelovale su na navedenom seminaru. U subotu su bila predavanja: uvod u digitalno topografsko snimanje speleo. objekata, kalibracija i korištenje DistoX-a,  PDA uređaji za digitalno topografsko snimanje, korištenje programa PocketTopo, android uređaji za digitalno topografsko snimanje , korištenje programa TopoDroid te izrada 3D nacrta pomoću DistoX-a. Uz svo prikupljeno znanje i više-manje zapamćenih svih informacija te sitih želudaca uputili smo se prema Šparožnoj pećini. Kako ne biste pomislili da je to bilo sve, tamo smo imali pokaznu vježbu kalibriranja DistoX-a te,  ako je bilo potrebno, kalibrirali naše uređaje. Nakon toga, uputili smo se u pećinu i po grupama imali vježbu digitalnog topografskog snimanja. Nedjelja i povratak u Kastav su došli brzo te osim izvoza i osnovne obrade podataka na računalu imali smo i predstavljanje programa Csurvey.

Hvala svim organizatorima i pomagačima na odličnom seminaru.


 Slika 1. Članice SKOL-a u Kastvu (foto: J.Capjak)Slika 2. Kalibracija SKOL-ovog DistoX-a (foto: N.Sudar)

piše: Natalija Sudar