MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “GEORAZNOLIKOST I GEOBAŠTINA – STANJE I PERSPEKTIVE”

Piše: Nina Trinajstić

INTERNATIONAL SYMPOSIUM “GEODIVERSITY AND GEOHERITAGE – STATE AND PERSPECTIVES”

Od 7. do 9. listopada 2022. godine održavao se u Perušiću na međunarodni simpoziji “Georaznolikost i geobaština- stanje i perspektive” na kojem su sudjelovali i naši članovi (Damir, Clea, Karla i Nina). 

Na simpoziju se okupili brojni stručnjaci, speleolozi, znanstvenici te djelatnici iz sektora zaštite prirode, znanosti i turizma koji su kroz brojna stručna predavanja i stručne posteri imali prilike predstaviti i raspraviti razne teme vezane za georaznolikost i geobaštinu. 

Prikazano je više primjera iz prakse na koji način je geobaština adekvatno evidentirana, vrednovana i zaštićena, te primjeri njene interpretacije i prijedlozi za buduće zaštite i nove načine interpretacija.


Jedan od takvom primjera prezentirala je i naša Karla u svojem  istraživanju napravljenom kroz završni rad na preddiplomskom studiju geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Karmen Fio Firi.

Geoturistički potencijal odabranih podzemnih objekata u okolici Zagreba”

Karla Štiberc, Karmen Fio Firi

Na posterskoj sekciji Nina je bila koautor na prezentaciji istraživanja novih otisaka dinosaura napravljenog pod vodstvom  kolege speleologa koji radi u sustavu zaštite prirode Andreom Deklićem 

Preliminary report on the possible new dinosaur tracksite on eastern Istria coast”

Andrea Deklić, Aleksandar Mezga, Vlatko Brčić, Nina Trinajstić

Prezentacija “Geoturistički potencijal odabranih podzemnih objekata u okolici Zagreba”
(foto: Ana Ercegovac)


Poster sekcija “Preliminary report on the possible new dinosaur tracksite on eastern Istria coast”
(foto: Nina Trinajstić)

Još bi istaknuli i nekoliko istraživanja koje su prezentirali naši dragi kolege speleolozi:

  • Valerija Butorac i Nenad Buzjak  ispričali su nam o načinima vrednovanja speleoloških objekata u okviru georaznolikosti i geobaštine, te ukazali na potrebu reevidencije postojećih zaštićenih speleoloških objekata i možda potrebe za proglašenje nekih novih.
  • Maja Marinić, Dalibor Paar i Darko Tibljaš koji su prezentirali zanimljive rezultate istraživanja sedimenata i sedimentnih stijena iz Ledene jama i jame Nedam na Sjevernom Velebitu
  • Ana Ercegovac, Dalibor Paar sa suradnicima s PMF-a i IRB-a gdje su kroz postersku prezentaciju prezentirali započeto istraživanje geokemijskih i mineraloških analiza sedimenta u Đulinom ponoru. 
Prezentacija postera “Geokemijske i mineraloške analize špiljskog sedimenta iz Đulinog ponora”
(foto: PP Grabovača)
Vrijeme za razgovore i dogovore sudionika Simpozija
(foto: Andrea Deklić)

Osim stručnog djela na Simpoziju se i svečano obilježilo nekoliko obljetnica:

Htjeli bi zahvaliti organizatorima Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Javnoj ustanovi Pećinski park Grabovači na izvrsno organiziranom skupu kojim su nam obogatila naša znanja, omogućili nam bolji uvid u trenutno stanje vezano za georaznolikost i geobaštinu te nas motivirali za daljnja istraživanja.

Veselimo se sljedećem skupu koji su organizatori najavili da će se održavati za dvije godine. 

Speleolozi na druženju uz organizirani objed u Lovačkom domu Perušić
(foto: Nina Trinajstić)

Link na stranicu simpozija: https://www.pmf.unizg.hr/geog/aktivnosti/georaznolikost-geobastina2022