Klementa 2011

Tijekom istraživanja pronađen je 31 novi speleološki objekt, od toga su 22 istražena i topografski snimljena, u 5 objekata se nije ulazilo zbog nedostatka vremena a istraživalo se i u već 3 poznata objekta u kojima je postojala perspektiva za daljnim istraživanjem ili potreba za novim nacrtom, pa se u sklopu toga istraživalo u jamama Klementina 17, Klementina 21 i jami Deimos.Osim speleološkog istraživanja ciljevi  ovogodišnje ekspedicije bili su i daljnje rekognosciranje kotline Klemente i područja Paleža a kasnije i područje Vršeljaka.Također tijekom  ekspedicije vršena su i biospeleološka, geološka i arheološka istraživanja te geomorfološka prospekcija.

Na kampu je ukupno sudjelovalo 58 speleologa iz 9 različitih speloloških udruga:
SK Ozren Lukić – Zagreb -18
SOPD Dubovac – Karlovac – 13
SK Ursus spelaeus – Karlovac – 4
SD Špiljar – Split – 2
SO HPD Željezničar – Zagreb – 6
SD Karlovac – Karlovac – 8
SU Pula – Pula – 4
SK Samobor – Samobor – 1
SNIK Atom – Zavidovići – 2

Najvrijedniji rezultati ekspedicije pronalazak je jame Atile koja za sada ima tri ulaza, te špilje Bič božji  sa čak šest ulaza koja je u neposrednoj blizini jame Atile te imaju veliku perspektivu spajanja.Jama Atila sa svojojm trenutnom tlocrtnom duljinom od 1468 m nalazi se na 31. mjestu najduljih speloloških objekata u Hrvatskoj.Stvarna duljina Atile za sada iznosi 1569 m a trenutna dubina je 54 m. Dodajmo da je duljina špilje Bič božji za sada 112 m.Također kao vrijedan rezultat ekspedicije valja napomenuti arheloški nalaz, točnije  keramičke posude koja je nakon grube arheloške procjene svrstana u doba halštata do kasne bronce.

Za uspješnu ekspediciju moramo zahvaliti  JU parka prirode Velebit, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Hrvatskom biospelološkom društvu te klubovima organizatorima i sudionicima.Posebna zahvala ide sponzorima bez kojih ova ekspedicija nebi bila moguća.
Sponzori ekspedicije: AWT INTERNATIONAL, BISKA, DUZZ, FRANCK , KARLOVAČKA PIVOVARA, KOMISIJA ZA SPELOLOGIJU HPS-a, KRAŠ, LIN TRGOVINA,
LOLA RIBAR, NARODNI TRGOVAČKI LANAC, ORBICO, PALOMA, PANDENT, PiK VRBOVEC, PIVOVARA LIČANKA, PRODIS, RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREBAČKA PIVOVARA.

piše: Damir Janton