Kamp na Braču 2009

U razdoblju od 1. do 13. kolovoza održan je speleološki kamp na otoku Braču u zajedničkoj organizaciji studentskog Speleološkog kluba «Ozren Lukić» (SKOL) s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz Zagreba i bračkog speleološkog odsjeka PD «Profunda».
Dvotjedna istraživanja podzemlja provedena su u okviru projekta «Podzemna geobaština otoka Brača» koji sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa putem natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

U prvome dijelu projekta dvadesetak sudionika kampa provodilo je speleološka i geospeleološka istraživanja na Vidovoj gori i u okolici Pražnica. Otkriveni su do sada nepoznati dijelovi podzemlja otoka te je topografski snimljeno 14 objekata, među kojima su tri jame dubine oko 100 metara. Ukupno je istraženo 550m dubine podzemlja otoka. S ciljem geoloških uzorkovanja istraživači su ulazili u još nekoliko ranije snimljenih objekata čija zbrojena dubina iznosi oko 300m. Uključujući novoistražene jame, uzimanje uzoraka za mikroskopske i makroskopske analize te ostala, in situ istraživanja poduzeta su u 20  speleoloških objekata.(Neven Korač) Organizatorima i domaćinima kampa na Vidovoj gori na nekoliko dana pridružila su se tri člana Speleološkog odsjeka PD «Imber» iz Omiša i jedan član Speleološkog odsjeka HPD «Mosor» iz Splita.

U nastavak projekta članovi SKOL-a i «Profunde» uklopili su i značajnu ekološku akciju – čišćenje jame koja se nalazi uz samu stazu u uvali Dučac, blizu atraktivne pješčane plaže u susjednoj uvali Lovrečina. Jama u Dučacu dubine je dvadesetak metara, obiluje sigama, a u dnu koje dopire ispod razine mora nalazi se jezerce s boćatom vodom. Jama je registrirana kao stanište rijetkih podzemnih vrsta te je kao takva zaštićena u okviru ekološke mreže NATURA 2000. Nažalost, zbog neodgovornog ponašanja stanovnika ili turista u prošlosti, u jamu je bačena veća količina otpada. Nekoliko metara debeli sloj otpada zadržavao se desetak metara ispod ulaza, no oborinske vode su stalno ispirale i nosile zagađenje u dublje dijelove jame, sve do kontakta s morem.
Članovi SKOL-a i Profunde proveli su dvodnevnu akciju čišćenja Jame u Dučacu, s ciljem zaštite podzemnih vrijednosti te osobito radi senzibilizacije javnosti za očuvanje speleoloških objekata.
Vrijedni speleolozi napunili su i iz jame izvukli stotinjak velikih vreća smeća te ih iznijeli uzbrdo do najbližeg pristupa kamionu za otpad. Ovaj program – provođenje zajedničke akcije sanacije dokaz je odgovornog ponašanja članova speleoloških udruga koji se volonterskim radom sve češće uključuju u rješavanje ključnih problema u okolišu. Međutim, za uspješnu sanaciju, a osobito za daljnju zaštitu očišćenih podzemnih prostora, speleolozima je potrebna pomoć lokalne uprave, institucija nadležnih za zaštitu prirode i privrednih subjekata koji mogu osigurati tehničku i materijalnu potporu. (Marina Trpčić)
Tijekom akcije čišćenja Jame u Dučacu takvu su pomoć pružili speleolozima Općina Postira i Turistička zajednica koje su ustupile prostor za speleološki kamp i osigurale odvoz smeća. Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Hrvatsko geološko društvo osigurali su savjetodavnu potporu istraživačima u stručnom dijelu projekta, a organizatori kampa zahvaljuju i lokalnom stanovništvu za pomoć u istraživanju terena te DVD-u Supetar koje je osiguralo vodoopskrbu. Ostali sponzori koji su našli razumijevanja za entuzijazam speleologa te im pružili tehničku i materijalnu potporu su: Geosustavi d.o.o. (Split, PJ Zagreb), Sonomedia d.o.o., P.I.P. d.o.o., Agapa d.o.o. (Zagreb), Sardina d.d. (Postira) i Press Medija d.o.o.
Budući da je tijekom dvodnevnoga čišćenja iz Jame u Dučacu izvučena glavnina otpada, članovi SKOL-a i Profunde namjeravaju do kraja godine poduzeti završnu akciju sanacije odnosno iz jame izvaditi poveću količinu zemlje izmiješane sa sitnim otpadom. U nastavku projekta speleolozi i dalje očekuju pomoć od lokalne uprave, turističkog i privrednog sektora te osobito suradnju s institucijama nadležnim za zaštitu prirode u odnosnom području.

Neven Korač, predsjednik SKOL-a i voditelj kampa – dao podatke o općem i stručnom dijelu – provedbi geoloških istraživanja (brinuo se za provedbu općeg i stručnog dijela projekta – organizirao istraživačke ekipe te provedbu geoloških istraživanja i uzorkovanja u objektima) Davor Cvitanić, pročelnik SO «Profunda» i suorganizator istraživanja – dao podatke o rezultatima speleoloških istraživanja: broju i dubini istraženih i topografski snimljenih objekata (sa svojom tročlanom ekipom prethodno je pripremio teren za istraživanja – pronašao ulaze u objekte koji su istraživani; osigurao lokacije kampa i vodoopskrbu) Marina Trpčić, idejna začetnica projekta i suorganizatorica istraživanja – dala podatke o Jami u Dučacu te provedbi akcije sanacije i daljnjim planovima.

Sudionici istraživanja:
Članovi SK «Ozren Lukić» – 14
Članovi SO «Profunda» – 4
Članovi SO «Imber» – 3
Član SO «Mosor» – 1

Čišćenje jame u Dučacu – slike:

piše: Neven Korač