Interni seminar o topografskom snimanju

U subotu 18. 5. 2019. održan je interni seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata u prostorijama Kluba. Polaznici seminara bili su Ana Kamenski, Julija Capjak, Domenika Gugić, Natalija Sudar, Teuta Vranješ, Ivor Perković, Filip Šarc, Zvonimir Penava i Darko Rubić. Instruktori su bili Damir Janton i Dino Dadić. Prvo je Damir održao predavanje na temu izrade speleološkog nacrta, a zatim su polaznici odradili praktični dio ispred prostorija Kluba. Kao zadnji dio seminara polaznicima je demonstrirano korištenje software-a za obradu podataka, Speleolite, i morali su ispuniti osnovni speleološki zapisnik.

Piše: Darko Rubić

Slika 1. Početak seminara i prezentacija o speleološkom nacrtu (Foto : Darko Rubić)
Slika 2. Vježba ispred prostorija Kluba (foto : Darko Rubić)