Interni seminar o postavljanju i samospašavanju

U subotu 12.1.2019. održan je interni seminar o opremanju i samospašavanju na stanici zagrebačkog gss-a (žici). Sve skupa sudjelovalo je 12 članova, gdje su kao instruktori na seminaru bili Damir Janton, Velimir Ivačić, Darko Rubić, Marko Ljubešić i Roman Leopold. Polaznici tečaja bili su Ivor Perković, Julija Capjak, Filip Šarc, Karlo Lisica, Ivan Perović, Lana Kekelj i Dino Dadić. Sa seminarom se krenulo oko 11 sati kada se započelo sa upoznavanjem i izvedbom tehnika samospašavanja. Nakon toga, sudionici su uz pomoć instruktora postavljali samostalno linije, uz upoznavanje tehnike postavljanja prečnice te korištenja različitih pločica i ringa prilikom postavljanja sidrišta. Sljedeća stvar na dnevnome redu su bili sistemi te postavljanje trostrukog sidrišta. Od sistema su obrađeni kolotur-bloker i sistem sv. Bernarda. Kroz dan su instruktori pojedinačno prolazili navedene tehnike sa sudionicima, a za kraj seminara Damir Janton je demonstrirao metodu tehničkog penjanja prilikom opremanja penja.

 

Napisao: Ivor Perković

 

foto: D. Janton

 

foto: D. Janton