Geološke značajke Jame kod Rašpora na Ćićariji_Korač Neven, Barudžija Uroš