Advent u smeću

Piše: Domenika Gugić

U sklopu volonterske inicijative „Čisto podzemlje“, u subotu, 4. prosinca 2021., održana je velika akcija čišćenja speleoloških objekata na sjevernom dijelu otoka Cresa, na području Tramuntane.

Akcija je organizirana i koordinirana od strane Speleološke udruge “Estavela” iz Kastva, a u akciji je sudjelovalo ukupno 29 volontera. U akciji je sudjelovalo i 6 članova SK “Ozren Lukić” te članovi SO “Željezničar” i SO “Velebit” iz Zagreba, a priključilo se i troje lokalnih stanovnika.

Tijekom akcije je izvađeno oko 6 kubika otpada i smeća iz 4 objekta te još oko 3 – 4 kubika iz starog boksitnog kopa u naselju Dragozetići. U okolici naselja Ivanje, očišćene su 3 jame uz makadamske puteve. Iz jame “Niska” (oko 5 m dubine) uklonjen je oko 1 kubik otpada – uglavnom kanistri ulja, stara pećnica te nekoliko plastičnih vrećica i boca. Iz objekta “Zorbo” (oko 20 m dubine), uklonjeno je nekoliko vreća kućanskog otpada – staklene boce, plastične vrećice, dok je u blizini naselja Beli očišćena i špilja “Spomenik” iz koje je uklonjeno svega nekoliko plastičnih vrećica.

Čišćenje jame Zorbo
Foto: Domenika Gugić

Dubok utisak na cijelu ekipu speleologa ostavila je jama „Frižider“ (oko 19 m dubine). Akcija čišćenja ove jame je trajala cijelu subotu, posebno zbog velike količine opasnih i zabranjenih agrokemikalija (koje potječu iz 1970-ih godina!).

Čišćenje jame Frižider
Foto: Ozren Milaković

U naselju Dragozetići, odmah uz cestu, očišćena je “Jama na Volti” iz koje je uklonjen oko 1 kubik smeća. Radilo se uglavnom o razgrađenim životinjskim ostacima divljači u plastičnim vrećicama.  Posljednji u nizu je bio boksitni kop u naselju Dragozetići, odmah podno ceste. Nažalost, čini se da se ovaj kop i dalje aktivno koristi kao ilegalno odlagalište otpada. No, unatoč svim naporima, akciju čišćenja nismo uspjeli završiti, zbog velike količine glomaznog i kućanskog otpada te strvina.  

Čišćenje starog boksitnog kopa u naselju Dragozetići
Foto: Eva Fućak
Puni kontejner nakon čišćenja boksitnog kopa
Foto: Eva Fućak

Naravno, naši članovi SKOL-a su odlučili iskoristiti ovu priliku i za rekognosciranje terena te su otkrivena još 4 nova speleološka objekta, od toga su 3 manja objekta, a jedna jama je dubine preko 20 m, koji nam tek preostaju za istraživanje, ali nas brine da će ovi objekti, kao i buduća speleološka istraživanja razotkriti još onečišćenja!

Lokaliteti novootkrivenih speleoloških objekata
Izvor: Nina Trinajstić

Za kraj želimo naglasiti da bacanjem smeća u podzemlje ugrožavamo jedinstveni svijet našeg krškog podzemlja, kao i izvore pitke vode, čime štetimo zdravlju nas i ostalih živih bića. To se posebno odnosi na mikroplastiku i ostala kemijska zagađenja, ali i patogene koji su posljedica bacanja strvina domaćih životinja u jame, kao i životinjskih ostataka izlovljene divljači. 

Zahvaljujemo se JU Priroda na ustupanju svojih prostorija za smještaj članova volontera te lokalnoj samoupravi Grada Cresa na zbrinjavanju sakupljenog otpada!

Hvala cijeloj ekipi speleologa, posebno ekipi iz Estavele na organizaciji i uspješno obavljenoj akciji!

Više informacija, kao i obrazac za prijavu zagađenih speleoloških objekata, možete pronaći na web stranici Inicijative www.cistopodzemlje.info.