Završeno čišćenje jame Pavlovice na Žumberku

12.-13.2.2016 dovršeno je čišćenje jame Pavlovice kod mjesta Keseri na
Žumberku. Akcija je održana u organizaciji Zagrebačkog speleološkog saveza
u sklopu volonterske inicijative ‘Čisto podzemlje’. Detaljni izvještaj i
fotogaleriju pogledajte na: http://cistopodzemlje.info/news .