Speleološka ekspedicija ‘Srednji Velebit 2019’ – DRUGI POZIV

Poštovani,

kao što je najavljeno u prvom pozivu, Speleološki klub Ozren Lukić u sklopu aktivnosti Komisije za speleologiju HPS-a i Zagrebačkog speleološkog saveza organizirat će speleološku ekspediciju ‘Srednji Velebit 2019’  na području parka prirode Velebit u terminu :

Trajanje ekspedicije: 03.-11.08.2019.

Plan ovogodišnje ekspedicije je premjestiti istraživanja na novo područje, točnije na područje oko vrhova Dokozinac, Maljević brijeg i Težakovačko bilo, kao i nastavak istraživanja na područjima i u objektima sa prošlih ekspedicija. Ta područja uključuju objekte na padinama Laktinog vrha i Jasenovačke kose, te njihovo daljnje rekognosciranje.

Istraživački kamp bit će smješten u Smojverskim dulibama, južno od padina Dokozinca.

Kako do kampa? (vidi kartu ispod)

Do mjesta kampa može se doći iz više smjerova. Najbrži prilaz sa sjevera je cestom preko Štirovače do Kugine kuće, pa dalje makadamom do središta Smojverskih duliba (plava linija na karti), te sa juga cestom preko Dabarske kose također do Kugine kuće. Ceste označene žutom i crvenom bojom preporučujemo samo višim terenskim vozilima zbog lošeg stanja makadama. Kamp je od mjesta parkinga (velika okretaljka) udaljen svega 3min hoda u smjeru zapada po planinarskoj stazi.

KOTIZACIJA: 30kn/dan  ili 200kn cijeli kamp

U kotizaciju su uključeni večernji topli obroci te doručak i hrana za terene. Posebne želje u vidu prehrane i pića ispunjavajte sami 🙂 .

U kampu nema pitke vode te će se na dnevnoj bazi autom dopremati sa najbližih izvora, stoga molba da i sami ponesete količinu vode za osobne potrebe.

U kampu će biti agregat za punjenje prvenstveno opreme potrebne za istraživanje, a zatim i osobnih stvari.

Na samom mjestu kampa nema signala, no može ga se uhvatiti na obližnjim brdima 5-10 minuta hoda od kampa.

Prijavnicu skinite ovdje.

Prijave i sva pitanja šaljite na:                                    

Voditelj ekspedicije:

Damir Janton                        

damirjanton@gmail.com

091/592 22 17

PDF verzija