Znanstveni i stručni radovi

Ovdje su dostupni znanstveni i stručni radovi naših članova koji su uže ili šire vezani za speleološku tematiku.

Bedenicki N. (2011); Speleološki katastar u GIS tehnologiji, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 4.8MB)

Vlašić I. (2012); Hidrogeološke značajke šireg područja Vršeljaka, Srednji Velebit, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 4MB)

Korač N. (2014); Geološke značajke Ponora kod Rašpora na Ćićariji, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 7.1MB)

Korač N. (2014); Geološke značajke Ponora kod Rašpora na Ćićariji, poster, Skup speleologa Hrvatske, Lepoglava 2014 (PDF 7.3MB)

Kocijan V. (2016); Geološka, hidrogeološka i hidrografska svojstva i speleološki objekti oko Slunja, završni rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 1.9MB)

Kocijan V. (2016); Geološka, hidrogeološka i hidrografska svojstva i speleološki objekti oko Slunja, poster (PDF 2MB)

Janton D. (2016): Speleološka istraživanja SK Ozren Lukić na području Špehara u općini Bosiljevo, poster, Skup speleologa Hrvatske, Karlovac 2016 (PDF 12MB)

Kamenski A. (2018): Magnetski susceptibilitet u Slovačkoj jami i Jamskom sustavu Kita Gaćešina-Draženova puhaljka na Velebitu, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 3.8MB)

Janton D. (2019): Organizacija speleoloških istraživanja i ekspedicija u Hrvatskoj, instruktorski rad, Komisija za speleologiju HPS-a (PDF 2MB)

Šarc F. (2019): Stratigraphic profile of Slovačka pit, poster, Međunarodna škola krša, Postojna 2019 (PDF 3MB)