Kontakti

Speleološki klub Ozren Lukić

OIB: 64211471451

adresa: Hercegovačka ulica 109, 10 000 Zagreb

e-mail link: skol@skol.hr

IBAN (PBZ): HR36 2340 0091 1101 1666 3

Sastanci se održavaju četvrtkom u 19h u prostorijama društva.

Članovi predsjedništva:

Predsjednica:Julija Capjakmob: +385958644933
Dopredsjednica:Ana Kamenskimob: +385994347001
Tajnik:Damir Jantonmob: +385915922217
Arhivar:Velimir Ivačićmob: +385955125550
Oružar:Ivor Perkovićmob: +385994110201
Bibliotekar:Marko Kovačevićmob: +385916000964
Pomoćni član:Darko Rubićmob: +385994158113